IMS

Dragan Petrović, tehnički direktor Digitron ist-a, je u ime kompanije svečano primio 5 ISO sertifikata. Ceremonija povodom dodele sertifikata je održana 27.02.2015. u Domu Garde Vojske Srbije.

Upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom životne sredine, upravljanjem zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu  i sistem za upravljanje bezbednošću informacija, kao sastavni delovi integrisanog menadžment sistema (IMS), deo su ukupnog menadžmenta u Digitron ist-u.

Usvajanje ovih menadžment sistema je strateška odluka za organizaciju.

 Sertifikat SRPS ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

Sertifikat SRPS-ISO-9001_2008Privredno društvo “Digitron ist” d.o.o. Beograd je 30.12.2014. god. od strane “Republika Srbija Ministarstvo odbrane, sector za materijalne resurse VKK” Beograd, Srbija, sertifikovalo sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, sve u cilju podizanja nivoa kontrole kvaliteta proizvoda i usluga iz sopstvenog delokruga rada. Time se uspešno krenulo sa aktivnostima na primeni i unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom, kao i na njegovoj integraciji sa ostalim standardima u okviru integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u “Digitron ist-u”.

Za pregled Sertifikata u većoj rezoluciji kliknite na sličicu levo.

 Sertifikat SORS 9000/05

Privredno društvo “Digitron ist” d.o.o. Beograd je 30.12.2014. god. od strane “Republika Srbija Ministarstvo odbrane, sector za materijalne resurse VKK” Beograd, Srbija, sertifikovalo sistem upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtevima standarda SORS 9000/05.

 

Za pregled Sertifikata u većoj rezoluciji kliknite na sličicu levo.

 Sertifikat SRPS ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004)

Privredno društvo “Digitron ist” d.o.o. Beograd je 30.12.2014. god. od strane “Republika Srbija Ministarstvo odbrane, sector za materijalne resurse VKK” Beograd, Srbija, sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004.

 

Za pregled Sertifikata u većoj rezoluciji kliknite na sličicu levo.

 Sertifikat SRPS OHSAS 18001:2008 (OHSAS 18001:2007)

Privredno društvo “Digitron ist” d.o.o. Beograd je 30.12.2014. god. od strane “Republika Srbija Ministarstvo odbrane, sector za materijalne resurse VKK” Beograd, Srbija, sertifikovalo sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS), u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.

 

Za pregled Sertifikata u većoj rezoluciji kliknite na sličicu levo.

 Sertifikat SRPS ISO 27001:2011 (ISO 27001:2005)

Privredno društvo “Digitron ist” d.o.o. Beograd je 30.12.2014. god. od strane “Republika Srbija Ministarstvo odbrane, sector za materijalne resurse VKK” Beograd, Srbija, sertifikovalo sistem upravljanja bezbednosti informacija, u skladu sa zahtevima standarda ISO 27001:2005.

 

Za pregled Sertifikata u većoj rezoluciji kliknite na sličicu levo.

Print Friendly, PDF & Email