SHARP EL-145A

SHARP EL-145A desktop kalkulator

SHARP EL-145A desktop kalkulator

– Veliki, 14-cifarni displej

– Duplo napajanje (baterija i solarno)

– Ergonomski displej sa nagibom

– 4 memorijska tastera

– Taster za izračunavanje poreza (Tax)

– Taster korekcije

– Konverzija

– Dve nule (00) taster

 

Preuzmite brošuru u pdf formatu

Print Friendly, PDF & Email