SHARP EL-145A

SHARP EL-145A desktop kalkulator

SHARP EL-145A desktop kalkulator

- Veliki, 14-cifarni displej

- Duplo napajanje (baterija i solarno)

- Ergonomski displej sa nagibom

- 4 memorijska tastera

- Taster za izračunavanje poreza (Tax)

- Taster korekcije

- Konverzija

- Dve nule (00) taster

 

Preuzmite brošuru u pdf formatu

Print Friendly