Solarni paneli

SHARP, kao solarni specijalista sa 50 godina iskustva sa fotogalvanskim modulima, daje esencijalan doprinos revolucionarnim poboljšanjima u solarnoj tehnologiji. Na osnovu tehnologije kristalnog silicijuma solarnih ćelija, SHARP fotogalvanski moduli imaju vrhunsku izdržljivost pod rigoroznim uslovima rada i pogodni su za mrežno povezane sisteme.

preuzmite flajer u .pdf formatu

Šta je Solar Power Generation System?

Ekološki i ekonomičan energetski sistem dobar za ljude i za planetu.

Ovo je čist energetski sistem koji proizvodi elektricitet od sunčevih zraka koji padaju na Zemlju. Može se koristiti svuda – u velikim zgradama, u fabrikama, i u stambenim objektima. I pravna i fizička lica pokazuju povećano interesovanje za SPG sistem.

– čista i održiva snaga
– neiscrpna energija
– fleksibilna instalacija

SPG Sistem počinje solarnim modulom. Solarni modul sakuplja solarnu energiju i proizvodi jednosmernu struju. Inverteri pretvaraju jednosmernu u naizmeničnu struju koja pokreće mnoge električne uređaje i opremu.

SHARP Solar Power Generation System

SHARP Solar Power Generation System

Primer instalacije SHARP solarnih panela u hotelu “Aquastar Danube” u Kladovu:

Pogledajte solarne panele SHARP koje imamo u ponudi:

MONOKRISTALNI: NUAF370     NUAH370      NUAC310      NURC310D      NURD310D      NUAC300B
POLIKRISTALNI: NDAH330H      NDAF330C      NDAC275

preuzmite brošuru u .pdf formatu

Print Friendly, PDF & Email